Kvalitetu vode u Donjem Miholjcu osigurava tehnologija 21. stoljeća admin 25. veljače 2019.

Kvalitetu vode u Donjem Miholjcu osigurava tehnologija 21. stoljeća

20190225 162502 Scaled

Distributivno područje Miholjačkog vodovoda d.o.o. obuhvaća 20 naselja u 3 jedinice lokalne samouprave: grad Donji Miholjac, te Općine Magadenovac i Viljevo. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine na spomenutom području ima 13500 stanovnika.

Na vodocrpilištu u Donjem Miholjcu voda se crpi iz četiri zdenca. Za obradu podzemne vode primjenjuju se procesi deferizacije i demanganizacije vode filtracijom preko multimedijskih filtera, ozonizacija vode, ozračivanje UV zrakama te završni proces adsorpcije na koloni sa aktivnim ugljenom. Drugi način obrade vode je membranski proces i adsorpcija na aktivnom ugljenu. Koristeći obe metode dobivamo bistru i čistu vodu za piće koja je u skladu sa važećim Zakonima.

Danas na vodocrpilištu u Donjem Miholjcu imamo kapacitet zahvata od 120 l/s, prerada vode je 85 l/s, a distribucija vode je 120 l/s pri tlaku od  5 bara.

Na vodocrpilištu smo opremili kemijski i mikrobiološki laboratoriji u kojima svakodnevno radimo analize vode u svim fazama prerade i u distributivnoj mreži. Na temelju dobivenih analiza u laboratoriju vodi se proces proizvodnje vode za piće u cilju dobivanja što kvalitetnijeg proizvoda.

Dio naše vode za piće možemo prepustiti i susjednim vodoopskrbnim sustavima.

Skip to content