Poslovna iskaznica admin 9. ožujka 2022.

Poslovna iskaznica

Logo 2
Miholjački vodovod d.o.o.

Pavla Radića 99
31540 Donji Miholjac
OIB: 
30605443172
Email: info@miholjacki-vodovod.hr
Tel.:  (031) 631-507 / Fax. (031) 630-973

Miholjački vodovod d.o.o.

Direktor: Dragana Pnjak, dipl.ing.
Email: dragana.pnjak@miholjacki-vodovod.hr

Voditelj službe za financijsko-računovodstvene poslove: Matija Vidaković
Email: matija@miholjacki-vodovod.hr

Financijski knjigovođa: Damir Skeledžija
Tel.: 031/630-946
Email: damir@miholjacki-vodovod.hr

Saldo-konti kupaca: Ljerka Hrupački
Email: ljerka@miholjacki-vodovod.hr

Djelatnost poduzeća:

 

  • vodoopskrba
  • odvodnja
Skip to content