Povijest poduzeća admin 9. ožujka 2022.

Povijest poduzeća

33

Godine postojanja

OD 1989.
Trgovačko društvo KG Park d.o.o.

 Osnovano je 05.07.1989. godine transformacijom poduzeća „Radnik“ Donji Miholjac. Osnivački akt je bila Odluka Grada Donjeg Miholjca. 

Upisan u Trgovačkom sudu kao Park, Komunalno poduzeće s.p.o. Donji Miholjac pod MBS: 030028386, MB: 03447740.
Nakon akta: Izjave o pretvorbi komunalnog poduzeća PARK s.p.o. Donji Miholjac u društvo s ograničenom odgovornošću od 21.05.1996. godine, upisana je promjena u sudski registar pod oznakom Tt-96/442-2 od 25.06.1996. godine u Trgovačkom sudu u Osijeku u Komunalno gospodarstvo PARK, d.o.o. Donji Miholjac. 

Dana 01.07.1998. godine donijeta je Izjava o promjenama u dijelu organa društva i njihovih ovlaštenja. Rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku, broj: VII-ST-41/00-9 od 30.06.2000. godine otvoren je stečajni postupak.

33

Godine postojanja

2001.
Završen stečajni postupak

Rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku, broj: VII-ST-41/00-31 od 26.04.2001. godine zaključen je stečajni postupak vezan za nastavljanje poslovanja društva. Dana 10.05.2001. godine donijet je Društveni ugovor, koji zamjenjuje Izjavu o pretvorbi od 21.05.1996. godine. 

Dana 13.09.2002. godine donijeta je Odluka o izmjenama i dopunama čl. 10. i 11. Društvenog ugovora koja se odnosi na povećanje temeljnog kapitala sa 11.024.800,00 kuna na 22.139.900,00 kuna, temeljem Izvješća o obavljenoj reviziji revizorskog trgovačkog društva Našička revizija d.o.o. iz Našica od 07.08.2002. godine.

33

Godine postojanja

2012.
Grad Donji Miholjac osnivač i jedini vlasnik

Odlukom osnivača dana 24.09.2004. godine povećan je temeljni kapital društva za 4.958.100,00 kuna, koji iznosi ukupno 27.098.000,00 kuna. Odlukom osnivača od 06.07.2009. godine donijeta je izmjena i dopuna čl.8. Društvenog ugovora kojom se dopunjuje djelatnost. 

Odlukom Hrvatskih voda u 2012. godini izvršen je prijenos temeljnog kapitala društva na Grad Donji Miholjac, tako da je u Trgovačkom sudu upisom u glavnu knjigu Tt-12/2224-3 Grad osnivač i vlasnik društva u 100% iznosu sa temeljnim kapitalom od 27.098.000,00 kuna.

33

Godine postojanja

2013.
Grad Donji Miholjac stječe udjel u Doroslov d.o.o.

Odlukom jedinog člana Društva od dana 24.12.2013.g. sukladno Ugovoru o podjeli društva kapitala (odvajanje s preuzimanjem) smanjen je temeljni kapital Društva s iznosa od 27.098.000,00 kn za iznos od 3.746.000,00 kn na iznos od 23.352.000,00 kn. 

Imatelj poslovnog udjela Grad Donji Miholjac stječe u društvu DOROSLOV d.o.o. jedan poslovni udjel nominalnog iznosa 3.746.000,00 kn u zamjenu za dio poslovnog udjela u društvu KG PARK d.o.o. – društvu koje se dijeli. 

Temeljem Ugovora o podjeli društva kapitala (odvajanje s preuzimanjem) koji je prihvaćen odlukom Skupštine društva KG PARK d.o.o. dana 24.12.2013.g., provedena je temeljem članka 550.r podjela društva – odvajanje s preuzimanjem, u kojem postupku je došlo do smanjenja temeljnog kapitala i preuzimanja dijela imovine društva KG PARK d.o.o. od strane društva DOROSLOV d.o.o. sa sjedištem u Donjem Miholjcu, Naselje Tržnica 2/A, MBS:030135212, OIB:54395174446.

 

33

Godine postojanja

2018.
Promjena naziva u Miholjački vodovod d.o.o.

Dana 05.12.2018. godine dolazi do promjene naziva društva KP PARK u Miholjački vodovod d.o.o., pri čemu OIB, sjedište i ostali podaci ostaju ne promijenjeni te ovaj naziv društvo ima i danas.

 

Kratka povijest poduzeća

Trgovačko društvo KG Park d.o.o. osnovano je 05.07.1989. godine transformacijom poduzeća „Radnik“ Donji Miholjac. Osnivački akt je bila Odluka Grada Donjeg Miholjca. Upisan u Trgovačkom sudu kao Park, Komunalno poduzeće s.p.o. Donji Miholjac pod MBS: 030028386, MB: 03447740.
Nakon akta: Izjave o pretvorbi komunalnog poduzeća PARK s.p.o. Donji Miholjac u društvo s ograničenom odgovornošću od 21.05.1996. godine, upisana je promjena u sudski registar pod oznakom Tt-96/442-2 od 25.06.1996. godine u Trgovačkom sudu u Osijeku u Komunalno gospodarstvo PARK, d.o.o. Donji Miholjac. Dana 01.07.1998. godine donijeta je Izjava o promjenama u dijelu organa društva i njihovih ovlaštenja. Rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku, broj: VII-ST-41/00-9 od 30.06.2000. godine otvoren je stečajni postupak.
Rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku, broj: VII-ST-41/00-31 od 26.04.2001. godine zaključen je stečajni postupak vezan za nastavljanje poslovanja društva. Dana 10.05.2001. godine donijet je Društveni ugovor, koji zamjenjuje Izjavu o pretvorbi od 21.05.1996. godine. Dana 13.09.2002. godine donijeta je Odluka o izmjenama i dopunama čl. 10. i 11. Društvenog ugovora koja se odnosi na povećanje temeljnog kapitala sa 11.024.800,00 kuna na 22.139.900,00 kuna, temeljem Izvješća o obavljenoj reviziji revizorskog trgovačkog društva Našička revizija d.o.o. iz Našica od 07.08.2002. godine.
Odlukom osnivača dana 24.09.2004. godine povećan je temeljni kapital društva za 4.958.100,00 kuna, koji iznosi ukupno 27.098.000,00 kuna. Odlukom osnivača od 06.07.2009. godine donijeta je izmjena i dopuna čl.8. Društvenog ugovora kojom se dopunjuje djelatnost. Odlukom Hrvatskih voda u 2012. godini izvršen je prijenos temeljnog kapitala društva na Grad Donji Miholjac, tako da je u Trgovačkom sudu upisom u glavnu knjigu Tt-12/2224-3 Grad osnivač i vlasnik društva u 100% iznosu sa temeljnim kapitalom od 27.098.000,00 kuna.
Odlukom jedinog člana Društva od dana 24.12.2013.g. sukladno Ugovoru o podjeli društva kapitala (odvajanje s preuzimanjem) smanjen je temeljni kapital Društva s iznosa od 27.098.000,00 kn za iznos od 3.746.000,00 kn na iznos od 23.352.000,00 kn. Imatelj poslovnog udjela Grad Donji Miholjac stječe u društvu DOROSLOV d.o.o. jedan poslovni udjel nominalnog iznosa 3.746.000,00 kn u zamjenu za dio poslovnog udjela u društvu KG PARK d.o.o. – društvu koje se dijeli.
Temeljem Ugovora o podjeli društva kapitala (odvajanje s preuzimanjem) koji je prihvaćen odlukom Skupštine društva KG PARK d.o.o. dana 24.12.2013.g., provedena je temeljem članka 550.r podjela društva – odvajanje s preuzimanjem, u kojem postupku je došlo do smanjenja temeljnog kapitala i preuzimanja dijela imovine društva KG PARK d.o.o. od strane društva DOROSLOV d.o.o. sa sjedištem u Donjem Miholjcu, Naselje Tržnica 2/A, MBS:030135212, OIB:54395174446.
Dana 05.12.2018. godine dolazi do promjene naziva društva KP PARK u Miholjački vodovod d.o.o., pri čemu OIB, sjedište i ostali podaci ostaju ne promijenjeni te ovaj naziv društvo ima i danas.

Skip to content