”Siguran rad u zatvorenim prostorima” admin 5. studenoga 2019.

”Siguran rad u zatvorenim prostorima”

Siguran Rad

ZAPISNIK o provedenom osposobljavanju za siguran rad u zatvorenim prostorima

Sukladno obvezi iz Zakon o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14, 118/14, 154/14) i pripadajućim pravilnicima, npr.: Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (N.N., br. 51/08), dodatak IV., dio A, točka 6.3: „Ako radnici koji moraju ući u zatvoreni prostor u kojem se u atmosferi nalazi otrovna ili štetna tvar, ili ta atmosfera ne sadrži dovoljno kisika, ili je pak zapaljiva, oni moraju biti u tom području pod nadzorom i pri tome se moraju osigurati odgovarajuće mjere za sprečavanje svih opasnosti’’. te Pravilnikom o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne odvodnje (N.N., 28/11) gdje je potrebna tehnička opremljenost, brojnost i stručnost zaposlenika zbog boravka u zatvorenim prostorima kao što su crpne stanice, kanali i galerije, građevinska revizijska okna (šahtovi) za cjevovode vodovoda, rezervoari i tankovi i dr. direktorica Dragana Pnjak je dana 13.rujna.2019. organizirala praktičnu vježbu i osposobljavanje radnika za siguran rad u zatvorenim prostorima.

Osposobljavanje je provodila tvrtka Dräger Safety u suradnji s Ustanovom za cjeloživotno obrazovanje CTZ i Visokom školom za sigurnost prema Dräger CSE – izobrazbi. Na obrazovanju su sudjelovali radnici: Stanislav Hatvalić, Slavko Lovrić, Božidar Lovrić, Josip Slačanac, Gordan Slačanac, Matija Vidaković.

Teoretski dio programa provodio se u sali za sastanke Miholjačkog vodovoda u trajanju od 4 nastavna sata. Teoretski dio obuhvaćao je zakonsku regulativu, opasne radne tvari i njihova svojstva, opasnosti i mjere zaštite za siguran rad u zatvorenim prostorima, detekciju štetnosti, uređaje za detekciju i njihovo održavanje i čuvanje, postupke mjerenja i ispitivanja, osobna i zajednička sredstva i opremu.

Praktični dio programa provodio  se u dvorištu tvrtke na pokretnom postrojenju (simulatoru) na kojem se stječu praktična znanja o opasnostima, mjerama zaštite pri ulasku u zatvorene prostore (detekcija, postupci mjerenja i ispitivanja) i tehnikama spašavanja.

Sudionici su stekli praktična znanje potrebna za odabir, primjenu i rukovanje uređajima za izravno otkrivanje i izravno mjerenje koncentracije toksičnih plinova i para te zapaljivih plinova i para radi mjerenja radne okoline u zatvorenim prostorima.

Praktični dio obuhvatio je vježbe na postrojenju za obuku, korištenje opreme za ulazak i osobnu zaštitnu opremu protiv padova (npr. vitlo za spašavanje, sigurnosne pojaseve itd.) i provođenje mjera spašavanja.

1

Nakon provedenog osposobljavanja u prostorije za smještaj radnika i u prostoriju inženjera za razvoj i investicije postavljeni su panoi sa pravilima provedbe sigurnosti i zaštite na radu u sustavu odvodnje te radnim postupcima za ulazak u crpne stanice.

Radnicima koji su polazili osposobljavanje a rade na poslovima održavanja sustava odvodnje na korištenje i brigu predan je uređaj za detekciju plinova Drager X-AM 2500 te zaštitna oprema potrebna za provođenje svih aktivnosti kako bi se osigurao siguran rad.

Radnici su od strane službenog osoblja tijekom obuke  stručno osposobljeni za korištenje istog.

 

234567

 

 

Skip to content