”Siguran rad u zatvorenim prostorima” admin 5. studenoga 2019.

”Siguran rad u zatvorenim prostorima”

Siguran Rad

ZAPISNIK o provedenom osposobljavanju za siguran rad u zatvorenim prostorima

Sukladno obvezi iz Zakon o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14, 118/14, 154/14) i pripadajućim pravilnicima, npr.: Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (N.N., br. 51/08), dodatak IV., dio A, točka 6.3: „Ako radnici koji moraju ući u zatvoreni prostor u kojem se u atmosferi nalazi otrovna ili štetna tvar, ili ta atmosfera ne sadrži dovoljno kisika, ili je pak zapaljiva, oni moraju biti u tom području pod nadzorom i pri tome se moraju osigurati odgovarajuće mjere za sprečavanje svih opasnosti’’. te Pravilnikom o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne odvodnje (N.N., 28/11) gdje je potrebna tehnička opremljenost, brojnost i stručnost zaposlenika zbog boravka u zatvorenim prostorima kao što su crpne stanice, kanali i galerije, građevinska revizijska okna (šahtovi) za cjevovode vodovoda, rezervoari i tankovi i dr. direktorica Dragana Pnjak je dana 13.rujna.2019. organizirala praktičnu vježbu i osposobljavanje radnika za siguran rad u zatvorenim prostorima.

Osposobljavanje je provodila tvrtka Dräger Safety u suradnji s Ustanovom za cjeloživotno obrazovanje CTZ i Visokom školom za sigurnost prema Dräger CSE – izobrazbi. Na obrazovanju su sudjelovali radnici: Stanislav Hatvalić, Slavko Lovrić, Božidar Lovrić, Josip Slačanac, Gordan Slačanac, Matija Vidaković.

Teoretski dio programa provodio se u sali za sastanke Miholjačkog vodovoda u trajanju od 4 nastavna sata. Teoretski dio obuhvaćao je zakonsku regulativu, opasne radne tvari i njihova svojstva, opasnosti i mjere zaštite za siguran rad u zatvorenim prostorima, detekciju štetnosti, uređaje za detekciju i njihovo održavanje i čuvanje, postupke mjerenja i ispitivanja, osobna i zajednička sredstva i opremu.

Praktični dio programa provodio  se u dvorištu tvrtke na pokretnom postrojenju (simulatoru) na kojem se stječu praktična znanja o opasnostima, mjerama zaštite pri ulasku u zatvorene prostore (detekcija, postupci mjerenja i ispitivanja) i tehnikama spašavanja.

Sudionici su stekli praktična znanje potrebna za odabir, primjenu i rukovanje uređajima za izravno otkrivanje i izravno mjerenje koncentracije toksičnih plinova i para te zapaljivih plinova i para radi mjerenja radne okoline u zatvorenim prostorima.

Praktični dio obuhvatio je vježbe na postrojenju za obuku, korištenje opreme za ulazak i osobnu zaštitnu opremu protiv padova (npr. vitlo za spašavanje, sigurnosne pojaseve itd.) i provođenje mjera spašavanja.

1 300x179

Nakon provedenog osposobljavanja u prostorije za smještaj radnika i u prostoriju inženjera za razvoj i investicije postavljeni su panoi sa pravilima provedbe sigurnosti i zaštite na radu u sustavu odvodnje te radnim postupcima za ulazak u crpne stanice.

Radnicima koji su polazili osposobljavanje a rade na poslovima održavanja sustava odvodnje na korištenje i brigu predan je uređaj za detekciju plinova Drager X-AM 2500 te zaštitna oprema potrebna za provođenje svih aktivnosti kako bi se osigurao siguran rad.

Radnici su od strane službenog osoblja tijekom obuke  stručno osposobljeni za korištenje istog.

 

2 300x2423 300x2574 300x2935 300x2796 289x3007 258x300

 

 

Skip to content