Uputa privoli ispitanika admin 25. srpnja 2022.
UPUTA O PRIVOLI ZA ISPITANIKA

Na temelju Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN 42/2018, drugih zakona na temelju izvršavanje službene ovlasti voditelja obrade i odredbama UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka Članak 7.

Prihvaćanjem ove Izjave smatra se da slobodno i izričito dajete Vašu privolu za prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka ustupljenih MIHOLJAČKI VODOVOD D.O.O. kao korisniku u svrhe koje su ovdje izričito navedene.

Radi se o dobrovoljnom davanju podataka te ovu Izjavu niste dužni prihvatiti, odnosno niste dužni unositi svoje osobne podatke u obrazac.
Prihvaćanjem ove Izjave i ustupanjem Vaših osobnih podataka unosom u obrazac smatra se da ste suglasni s obradom istih u svrhu rješavanja o Vašem zahtjevu/predstavci/upitu.

MIHOLJAČKI VODOVOD D.O.O. čuva povjerljivost Vaših osobnih podataka te omogućava pristup i priopćavanje osobnih podataka samo onim svojim zaposlenicima kojima su isti potrebni radi rješavanja o Vašem zahtjevu/predstavci/upitu.
Vaši osobni podaci, radi daljnje obrademogu biti priopćeni trećim osobama, a u svrhu rješavanja Vašeg zahtjeva.
Vaši osobni podaci ne mogu se priopćavati trećim osobama bez Vaše prethodne izričite privole, osim i samo u slučajevima propisanim zakonom.
Vaše obrađene osobne podatke MIHOLJAČKI VODOVOD D.O.O. čuvati će sukladno propisima o čuvanju arhivske građe.

MIHOLJAČKI VODOVOD D.O.O. će s Vašim osobnim podacima postupati sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj: 42/18) uz primjenu odgovarajućih fizičkih i tehničko-sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.
Obradi osobnih podataka u navedene svrhe možete se u svako doba usprotiviti i opozvati danu privolu.

Voditelj zbirke/Evidencije o aktivnosti obrade Vaših osobnih podataka je MIHOLJAČKI VODOVOD D.O.O., Pavla Radića 99, 31540 Donji Miholjac, a voditelj zaštite podataka je SARA POBI STOJČEVIĆ, mail: pobi.sara@kg-park.hr
Napominjemo da možete u svako doba, u potpunosti i djelomice, bez objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade Vaših osobnih podataka.
Opoziv privole možete osobno, putem pošte na gore navedenu adresu sjedišta MIHOLJAČKI VODOVOD D.O.O. ili e poštom na adresu info@miholjacki-vodovod.hr

Molimo da pažljivo pročitate ovu Izjavu. Prihvaćanjem ove Izjave i ustupanjem Vaših osobnih podataka potvrđujete da ste istu pročitali i razumjeli te da dopuštate prikupljanje, obradu i korištenje Vaših osobnih podataka na gore opisani način i svrhu. Ovim putem izričito izjavljujete da imate više od 18 godina i da zakonski možete dati privolu za obradu osobnih podataka kako je to navedeno u ovoj Izjavi.

Skip to content