Voda za ljudsku potrošnju admin 9. svibnja 2022.

VODA ZA LJUDSKU POTROŠNJU I SARS-CoV-2

Izrezak

HRVATSKI ZAVOD
ZA JAVNO ZDRAVSTVO
Rockefellerova 7
HR-10000 Zagreb
T: +385 1 4863 222
F: +385 1 4863 366
p.p. 161
www.hzjz.hr
Zagreb, 18. ožujka 2020.

VODA ZA LJUDSKU POTROŠNJU I SARS-CoV-2

SARS-CoV-2 je ovijeni virus, s osjetljivom vanjskom membranom. Virusi s ovojnicom manje su
stabilni u okolišu i osjetljiviji su na oksidanse, poput sredstava na bazi klora koji se najčešće koriste
kao dezinfekcijska sredstva u obradi svih tipova voda. U Republici Hrvatskoj (RH) dezinfekcija
vode za ljudsku potrošnju je obvezna mjera i provodi se u svim javnim vodoopskrbnim sustavima
upravo sredstvima na bazi klora.
Najnoviji dokument WHO-a koji se odnosi na upravljanje vodom i sanitacijom u vezi sa SARSCoV-
2(https://www.who.int/publications-detail/water-sanitation-hygiene-and-wastemanagement-
for-covid-19), naglašava da nisu potrebne dodatne mjere prevencije i kontrole u
usporedbi s onim što je već navedeno u Smjernicama SZO o kvaliteti vode za piće, na kojima se
zasnivaju propisi i načini upravljanja vodom za piće u Europi pa tako i u RH.
Isporuka zdravstveno ispravne vode za piće u RH i u trenutnoj kriznoj situaciji neometano se odvija
sukladno važećim zakonskim propisima. Voda iz slavine je zdravstveno ispravna i sigurna od rizika
prijenosa SARS-CoV-2 te nema zdravstvenih razloga koji bi potrošače trebali navesti da
pribjegavaju flaširanoj vodi ili drugim napitcima.

Skip to content